محدوده ی حضور ما در
محدوده ی حضور ما در
ایران، تهران
لوگو
تماس  با ما
تماس با ما
09123623734

مجوز ثبت سفارش

این مجوزبه استناد فرم درخواست ثبت سفارش که توسط بخش معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی دراختیارمتقاضیان واردات کالا قرار می گیرد.

فرم ثبت سفارش که از طریق سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات ، پس از تکمیل مشخصات متقاضی کالا از روی مندرجات پروفرما توسط وی و اخذ مجوزهای لازم وبررسی کارشناسی ،درج شماره 8 رقمی ثبت سفارش که ردیابی آن با این شماره امکان پذیراست، ارزش و اعتبار می گردد و طبق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات به آن مجوز ورود با مجوز ثبت سفارش نیز گفته می شود.